PRZETARG Nr 24

wrz 19, 2022 |

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :

 1. Dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z systemem zdalnego odczytu oraz transmisją danych do portalu internetowego.
 2. Inwentaryzacja grzejników w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 3. Obliczenie współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikających z położenia lokali w bryle budynku.
 4. Opracowanie treści Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania w oparciu o wskazania podzielników z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych oraz współczynników wyrównawczych.
 5. Wykonywanie rozliczeń kosztów c.o. w oparciu o wskazania dostarczonych podzielników oraz sporządzony Regulamin.

                 

Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

W sekretariacie w terminie do dnia  03.10.2022 r. do godz.1700

otwarcie ofert bez udziału oferentów odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. 

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993