Władze spółdzielni

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ DOM DLA MŁODYCH”

Prezes Zarządu Jerzy Trojan
Główny Księgowy – Członek Zarządu Ewa Nowak

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ DOM DLA MŁODYCH”

Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Bystranowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Józef Adamus
Sekretarz Rady Nadzorczej Bartosz Boroń

Komisja GZM:

Przewodniczący Witold Ziara
Z-ca Przewodniczacego Dariusz Śliwka
Członek Komisji Ewa Chorabik

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Grzegorz Englert
Członek Komisji Ewa Cygan
Członek Komisji Ewa Gajewska
Członek Komisji Krzysztof Schiff

 

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl