Statut i akty prawne związane ze statutem

SPIS TREŚCI:

I- Postanowienia ogólne – 1

II- Członkowie Spółdzielni – 3

III- Prawa i obowiązki członków – 5

IV- Ustanie członkostwa – 8

V- Postępowanie wewnątrzspółdzielcze – 10

VI- Wpisowe i udziały – 11

VII- Tytuły prawne do lokali – 11

VIII- Przekształcanie tytułów prawnych – 12

IX- Wkłady i rozliczenia z tytułu wkładów – 12

 • A- Postanowienia ogólne –  12
 • B- Wkłady Mieszkaniowe – 13
 • C- Wkłady budowlane – 15

X – Opłaty za używanie lokali – 15

XI- Obowiązki Spółdzielni i osób, którym przysługują prawa do lokali w zakresie napraw i modernizacji lokali – 19

XII- Organy Spółdzielni – 20

 • A- Walne Zgromadzenie – 20
 • B- Rada Nadzorcza – 24
 • C- Zarząd – 29
 • D- Przepisy wspólne dla Rady i Zarządu – 30
 • E- Zebranie Członków Nieruchomości – 31

XIII – Gospodarka Spółdzielni – 32

XIV – Lustracja – 33

XV- Postanowienia końcowe – 34

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl