Statut i akty prawne związane ze statutem

SPIS TREŚCI:

I- Postanowienia ogólne – 2

II- Członkowie Spółdzielni – 4

III- Prawa i obowiązki członków – 7

IV- Ustanie członkostwa – 9

V- Postępowanie wewnątrzspółdzielcze – 11

VI- Wpisowe i udziały – 12

VII- Tytuły prawne do lokali – 12

VIII- Przekształcanie tytułów prawnych – 13

IX- Wkłady i rozliczenia z tytułu wkładów – 14

 • A- Postanowienia ogólne –  14
 • B- Wkłady Mieszkaniowe – 14
 • C- Wkłady budowlane – 16

X – Opłaty za używanie lokali – 17

XI- Obowiązki Spółdzielni i osób, którym przysługują prawa do lokali w zakresie napraw i modernizacji lokali – 20

XII- Organy Spółdzielni – 21

 • A- Walne Zgromadzenie – 22
 • B- Rada Nadzorcza – 26
 • C- Zarząd – 30
 • D- Przepisy wspólne dla Rady i Zarządu – 31
 • E- Zebranie Członków Nieruchomości – 32

XIII – Gospodarka Spółdzielni – 33

XIV – Lustracja – 35

XV- Postanowienia końcowe – 35

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl