PRZETARG Nr 8

lut 9, 2022 |

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :

1. Budowa przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kordiana nr 54 w Krakowie;
2. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kordiana nr 54 z niezależnym węzłem kompaktowym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kordiana nr 52 w Krakowie;
3. Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową instalacji zimnej wody oraz niezbędnym zakresem likwidacji istniejącej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kordiana nr 52 oraz ul. Kordiana nr 54 w Krakowie.

Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

W sekretariacie w terminie do dnia   02.03.2022 r. do godz.1200

otwarcie ofert bez udziału oferentów odbędzie się w dniu  03.03.2022 r. 

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993