PRZETARG NA NABYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI NR P2,P3,P4 i P5 położonych w budynku przy ul. OBOZOWEJ 58A

lis 28, 2022 |

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Nabycie prawa odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonych numerami P2, P3, P4, P5 budynku nr 58A przy ul. Obozowej w Krakowie.

 • Odbiór specyfikacji od dnia 28.11.2022 r. ze strony internetowej Spółdzielni: https://www.smddm.pl/przetargi
 • Składanie pisemnych zgłoszeń udziału w przetargu do dnia 09.12.2022r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni
 • Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 12.12.2022r. o godz. 1230

Szczegółowych informacji odnośnie niniejszego przetargu można uzyskać pod numerami telefonów: 12  654-59-08 , 12  654-59-09  codziennie w godz. 800 – 1200.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia nie refunduje żadnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert i udziałem w przetargu.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993