KOMUNIKAT

Spóldzielnia Mieszkaniowa “Dom dla Młodych” – obecnie nie prowadzi nowej inwestycji mieszkaniowej. Zarzad SM

Korekta deklaracji śmieciowej

Home» Author» admin» Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Dom dla Młodych” uprzejmie  informuje, że można składać korektę deklaracji śmieciowej w terminie do 10 -go dnia  każdego m-ca. Zarząd SM TELEFONY Centrala: 12-654-59-08, 12-654-59-09, 12-654-59-58, 12-654-59-39...

PRZETARG Nr 20/2018

Home» Author» admin» Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na : Remont drogi wjazdowej w przewiązce budynku przy ul. Orawskiej 3 Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej...