Spóldzielnia Mieszkaniowa “Dom dla Młodych” – obecnie nie prowadzi nowej inwestycji mieszkaniowej.

Zarzad SM