PRZETARG Nr 10/2020

Maj 27, 2020 |

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :

Wykonanie:

 • wymiany ciepłomierzy w budynkach przy ul. Św. Jacka 22, Kordiana 58 i 58A
 • wymiany wodomierzy wody zimnej w budynkach przy ul. Turniejowej 59, 61, 63, 65, 65A, Kordiana 52, 54, 56, 58, 58A, 58B, 60, 66, 68, Św. Jacka 22, Starowiślnej 88, Na Zjeździe 13, Orawskiej 3, Szwedzkiej 23
 • wymiany wodomierzy wody ciepłej w budynku przy ul. Turniejowej 65A kl.4

Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

W sekretariacie w terminie do dnia   17.06.2020 r. do godz.1200

otwarcie ofert bez udziału oferentów odbędzie się w dniu  18.06.2020 r. o godz. 1000

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993