Oświadczenie w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

paź 14, 2020 |

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Dom dla Młodych” uprzejmie  informuje, że można składać

– Oświadczenie w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwie  domowym

– jak i oświadczenie o posiadaniu Karty Dużej Rodziny

w/w oświadczenia składamy  w:

– siedzibie Spółdzielni,

– drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” ul. Turniejowa 65, 30-619   Kraków lub

– e-mailem : info@smddm.pl

W terminie do 10-go dnia  każdego m-ca.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993