KOMUNIKAT Nr 1/07/2024

lip 2, 2024 |

Uprzejmie informujemy, że obecni w dniu 28 czerwca br. na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” podjęli ważne dla Spółdzielni uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres od lipca 2023 do czerwca 2024
 • zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok  2023,
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023,
 • upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w okresie od Walnego Zgromadzenia 2024 r. do Walnego Zgromadzenia w 2025,
 • zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) za rok 2023,
 • odroczenie rozpatrzenia zmian do regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej
 • zatwierdzenie dwóch zmian do Statutu SM „Dom dla Młodych”
 • odroczenie pozostałych zmian do statutu do obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993