KOMUNIKAT NR 07/10/2019

Paź 29, 2019 |

Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 06.11.2019 r. (tj. środa ) o godz. 1800 w Internacie Zespołu Szkół Łączności sala nr 218 przy
ul. Nowaczyńskiego 2  w Krakowie ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BLOKÓW nr 21, 23, 25 ,27 przy ul. Ceglarskiej oraz przy
ul.
św. Jacka 22

Z następującym porządkiem obrad zebrania:

I. Otwarcie zebrania – wybór Przewodniczącego Zebrania.

II  . Omówienie:

 1. Realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (zwanej dalej ustawą śmieciową),
 2. Współpraca Spółdzielni z MPO,
 3. Stan rozliczenia Spółdzielni z MPO dla poszczególnych nieruchomości
  z os. Zakrzówek,
 4. Przedstawienie możliwości zamknięcia altan śmietnikowych na Os. Zakrzówek – i jej konsekwencje,
 5. Przegłosowanie wniosku o zamknięcie altan śmietnikowych

III.  Dyskusja nad pkt. II porządku zebrania – podjęcie uchwały o zamknięcie altan śmietnikowych

IV. Sprawy bieżące zgłoszone przez mieszkańców

V.   Zakończenie zebrania.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993