KOMUNIKAT Nr 05/03/2019

mar 20, 2019 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” pragnie podziękować Mieszkańcom bloku przy ul. Na Zjeździe 13  za udział w ankiecie dotyczącej:  zmiany standardu sprzątania budynku.

W przedmiotowej ankiecie wzięło udział 77,27 % uprawnionych mieszkańców do głosowania.

 • za podwyższeniem standardu sprzątania budynku co wiązało się ze wzrostem stawki eksploatacyjnej opowiedziało się 8 ankietowanych (głosów) co stanowi  47,06%  głosujących,
 • przeciw podwyższeniu standardu sprzątania budynku opowiedziało się  8 ankietowanych (głosów) co stanowi 47,06 %. głosujących.
 • 1 ankieta (głos) została zweryfikowana jako nieważna, z uwagi na podpisanie ankiety przez osobę nieuprawnioną  co stanowi 5,88 %. głosujących.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że standard sprzątania Państwa budynku nie zostanie podwyższony.

Jeszcze raz dziękujemy za czynny udział w przedmiotowej ankiecie.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993