KOMUNIKAT Nr 04/10/2020

paź 14, 2020 |

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa od dnia 1 listopada 2020 r. wprowadzone zostają nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty została ustalona w wysokości 23,00 zł za każdą osobę zamieszkującą w mieszkaniu (pod warunkiem właściwej i prawidłowej segregacji odpadów), w przypadku nieprawidłowego segregowania odpadów opłata wzrasta do 46,00 zł na każdą osobę zamieszkałą w mieszkaniu. Równocześnie w/w Uchwała RMK daje możliwość skorzystania z 20% zniżki w przypadku osób, które posiadają KARTĘ DUŻEJ RODZINY. Zatem osoby posiadające KARTĘ DUŻEJ RODZINY proszone są o wypełnienie oświadczenia w kwestii ilości osób zamieszkałych, w tym osób objętych KARTĄ DUŻEJ RODZINY w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 23 października 2020 r. Warunkiem skorzystania z powyższej bonifikaty jest przedłożenie do wglądu KARTY DUŻEJ RODZINY w Dziale Administracji Spółdzielni. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej SM „Dom dla Młodych” w zakładce: Ogłoszenia lub do odbioru w Dziale Administracji Spółdzielni.

Dział Administracji

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993