KOMUNIKAT Nr 04/10/2018

paź 15, 2018 |

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” przekazuje harmonogram na 2 termin badania szczelności instalacji gazowej (dotyczy lokali które nie wykonały przeglądów w I terminie) 

Telefony do wykonujących badanie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 lub     do zakończenia przeglądu w danym dniu.  

PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE LOKALI MIESZKALNYCH

Telefon do wykonującego badanie          Budynek        Zakres       TERMIN BADANIA
16.10.2018r (wtorek) 17.10.2018r (środa)
793-141-966 KORDIANA 68 mieszkania o numerach
od 1 do 30
16.00-16.30 – 
mieszkania o numerach
od 33 do 59
16.20-17.00
mieszkania o numerach
od 62 do 75
16.50-17.20
888-628-496 TURNIEJOWA 59 całość 16.00-17.00 – 
888-628-496 TURNIEJOWA 61 całość 17.00-18.00  –
793-141-966 TURNIEJOWA 63 całość  – 18.20-19.00
793-141-966 TURNIEJOWA 65 całość  – 18.00-18.30
888-628-496 TURNIEJOWA 65A klatki 1 i 2 18.00-19.00 – 
klatki od 3 do 9 16.00-18.00
793-141-966 NA ZJEŹDZIE 13 całość 17.00-17.30
793-141-966 STAROWIŚLNA 88 mieszkania o numerach
od 1 do 20
16.00-16.30
mieszkania o numerach
od 21 do 42
16.00-16.45

UWAGA!

Z uwagi na fakt, że w/w coroczny przegląd jest wymagany przepisami prawa, Mieszkańcy, którzy nie wykonają przeglądu w jednym z 3 wyznaczonych terminów, wezwani zostaną do wykonania przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt (Spółdzielnia wykonuje okresowe przeglądy tylko w okresie trwania umowy z wykonawcą), prosimy zatem o udostępnianie lokali w wyznaczonych terminach.

Dział Techniczny SM

 

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993