KOMUNIKAT NR 04/03/2019

mar 13, 2019 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” realizując wcześniejszą zapowiedź przedstawia do konsultacji Mieszkańcom  bloków przy ul. Kordiana 52, 54, 56 oraz ul. Turniejowej 59, 61, 63, 65 i 65 A  projekt regulaminu „OKREŚLAJĄCY ZASADY WJAZDU, PRZEJAZDU, PARKOWANIA I WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOM DLA MŁODYCH”” z prośbą o zapoznanie się i wniesienie stosownych uwag.

Wszelkie uwagi do projektu proszę kierować drogą emaliową na adres e-mailowy Spółdzielni: info@smddm.pl, drogą pocztową lub można złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 29-03-2019 r.

Wniesione przez Państwa uwagi zostaną poddane analizie prawnej, co pozwoli  wypracować ostateczną wersję regulaminu, która zostanie przedłożona w miesiącu kwietniu br. Radzie Nadzorczej celem jego zatwierdzenia.

W załączeniu przedkładamy instrukcję wjazdu i wyjazdu na teren ul. Kordiana – Turniejowej.

Prosimy o czynny udział w tworzeniu regulaminu i konstruktywne uwagi do projektu.

ZARZĄD SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993