KOMUNIKAT Nr 03/11/2018

lis 28, 2018 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” realizując zobowiązanie złożone na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni oraz wniosek z zebrania mieszkańców bloków Konopczyńskiego 7, 7A,  informuje, iż w dniu 15 listopada br. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 12964/2018 ustanowił służebność gruntową na działce nr 126/3 przy ul. Konopczyńskiego będącej własnością Spółdzielni na rzecz właścicieli lokali przy ul. Konopczyńskiego 7 i 7A.

Przedmiotowy akt dostępny jest na MOL-u. Mieszkańcy którzy nie posiadają dostępu do platformy MOL, mogą otrzymać kopię w/w służebności w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom bloku przy ul. Konopczyńskiego 7, 7A, którzy w sposób czynny uczestniczyli w procesie ustanowienia w/w służebności.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993