KOMUNIKAT NR 03/06/2019

cze 18, 2019 |

W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie.

Obecni na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych podjęli następujące uchwały w sprawach:

 1. Wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie Protokołu Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2018 r.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 5. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 7. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 8. Upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w okresie od Walnego Zgromadzenia w 2019 roku do Walnego Zgromadzenia w 2020 r.,
 9. Podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok
 10. Zatwierdzenie zmian do Statutu.

Wszystkie podjęte uchwały są dostępne dla Członków Spółdzielni w zakładce MOL – ważne informacje.

Zarząd Spółdzielni

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993