KOMUNIKAT Nr 02/06/2022 dla Mieszkańców bloku przy ul. Szwedzkiej 23

cze 20, 2022 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” działając w oparciu o art.42 w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. z późn. zmianami  o Spółdzielniach Mieszkaniowych informuje, że w dniach od 20-06-2022 do 04-07-2022 wyłożony został do wglądu w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” przy ul. Turniejowej 65, 30 – 619 Kraków, jak również na stronie internetowej Spółdzielni: www.smddm.pl Projekt Uchwały w przedmiocie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Szwedzkiej 23 w Krakowie.

Wnioski dotyczące tego projektu mogą Państwo przedstawić Zarządowi Spółdzielni pisemnie lub drogą e-mailową na adres e-mailowy Spółdzielni: info@smddm.pl w nieprzekraczalnym terminie  od dnia 05-07-2022 do 18-07-2022 r.

Projekt Uchwały zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni został zapisany w zabezpieczonym pliku pdf .
Celem jego otwarcia otrzymaliście Państwo w korespondencji stosowne hasło.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993