KOMUNIKAT Nr 01/12/2018

gru 3, 2018 |

Informujemy, iż uchwała nr 35/XI/2018 i 36/XI/2018 z dnia 26 listopada br. zostały zatwierdzone nowe regulaminy rozliczania kosztów centralnego ogrzewania (c.o.) i  rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w zasobach Spółdzielni. Z dniem zatwierdzenia w/w regulaminów traci moc prawną Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej
z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Nowe regulaminy zachowują dotychczasowy sposób rozliczania kosztów c.o.
i c.w.u. w zasobach Spółdzielni natomiast porządkują i uściślają dotychczasowe zapisy oraz aktualizują podstawy prawne rozliczeń.
W/w regulaminy rozliczeń będą obowiązywać przy rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach administrowanych przez Spółdzielnie za rok 2018 i latach następnych.

W załączeniu przedmiotowe regulaminy.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993