KOMUNIKAT Nr 01/11/2019

Lis 15, 2019 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” pragnie podziękować Mieszkańcom bloków przy ul. Ceglarskiej 21, 23, 25, 27 i św. Jacka 22 za udział w zebraniu mieszkańców w/w bloków które odbyło się 06 listopada br.

Zgodnie z ustaleniami które zapadły na zebraniu:

 1. W miesiącu listopadzie br. Spółdzielnia wystąpi do mieszkańców w/w bloków z pismem w sprawie aktualizacji deklaracji śmieciowych celem zweryfikowania zadeklarowanej ilości osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych pod względem generowania śmieci,
 2. Obecnie nie będą zamykane altanki śmietnikowe. Natomiast w przypadku stwierdzenia przez mieszkańców konieczności zamknięcia altanek, mieszkańcy mogą złożyć stosowny wniosek do Spółdzielni (podpisany przez co najmniej przez 51% mieszkańców bloku) o zamknięcie altanki. W takim przypadku Spółdzielnia wykona prace mające na celu ich zamknięcie,
 3. Spółdzielnia zobowiązała się w terminie do końca roku, do przeprowadzenia analizy prawnej co do możliwości wprowadzenia regulaminu parkowania samochodów wyłącznie dla mieszkańców os. Zakrzówek w zatoczkach parkingowych zlokalizowanych na terenach Spółdzielni przy ul. św. Jacka i ul. Ceglarskiej.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993