KOMUNIKAT Nr 01/02/2020

Lut 6, 2020 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” informuje, iż trwają Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Każdy mieszkaniec Krakowa może zgłosić w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. opinie i uwagi do projektowanych uchwał w szczególności do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty , która to uchwała zakłada iż od 01.04.2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej wynosić będą 49,- zł od lokalu mieszkalnego bez względu na ilość zamieszkujących lokal.

Proponowana zmiana opłat jak i jej wysokość została oprotestowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe działające na terenie Krakowa, w tym przez naszą Spółdzielnię na spotkaniu z przedstawicielami Spółki MPO i Radnych Miasta Krakowa dniu 05.02.2020 r.  jako rażąco  wysoka. Związek Spółdzielni Mieszkaniowych proponuje powiązanie wysokości opłaty z powierzchnią lokali mieszkalnych.

Informacje na temat „Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków” dostępne są na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta Krakowa adres: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=121579

 Prosimy o aktywny udział w konsultacjach społecznych mając na uwadze wagę tematu oraz skutki finansowe proponowanych zmian w zakresie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993