Archiwum

PRZETARG Nr 26

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :

Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń  elektrycznych  wykonanej  jako szybkie wyłączenie w lokalach mieszkalnych               
Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

W sekretariacie w terminie do dnia  18.10.2022 r. do godz.1200

otwarcie ofert bez udziału oferentów odbędzie się w dniu 19.10.2022 r. 

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

czytaj dalej

PRZETARG NR 25

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :

 Pomiary rezystancji uziomów i ciągłość instalacji odgromowej w budynkach                           
Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

W sekretariacie w terminie do dnia  18.10.2022 r. do godz.1200

otwarcie ofert bez udziału oferentów odbędzie się w dniu 19.10.2022 r. 

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 01/10/2022

Informujemy, że w miesiącu październiku br. rozpoczną się coroczne przeglądy techniczne budynków zgodnie z załączonym harmonogramem.

Dział Techniczny SM

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 03/09/2022

W związku z licznymi pytaniami Członków Spółdzielni kierowanymi do Zarządu Spółdzielni w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz z faktem, iż z dniem 07 października 2022 r na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych zostanie uchylony art. 90 i art. 90 a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd przedstawia Państwu wykładnię prawną obowiązujących w tym zakresie.

czytaj dalej

PRZETARG Nr 24

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie : Dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z systemem zdalnego odczytu oraz transmisją danych do portalu internetowego....

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 02/09/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” informuje, że w dniu 20.09.2022r. (wtorek) wykonywane będą czynności związane z uzupełnianiem wody w instalacji c.o. oraz uruchomieniem ogrzewania we wszystkich budynkach Spółdzielni.

Zauważone wycieki na instalacji prosimy zgłaszać telefonicznie konserwatorom bądź do Działu Technicznego Spółdzielni.

czytaj dalej

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl