Archiwum

PRZETARG NR 25

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :

 Pomiary rezystancji uziomów i ciągłość instalacji odgromowej w budynkach                           
Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

W sekretariacie w terminie do dnia  18.10.2022 r. do godz.1200

otwarcie ofert bez udziału oferentów odbędzie się w dniu 19.10.2022 r. 

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 01/10/2022

Informujemy, że w miesiącu październiku br. rozpoczną się coroczne przeglądy techniczne budynków zgodnie z załączonym harmonogramem.

Dział Techniczny SM

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 03/09/2022

W związku z licznymi pytaniami Członków Spółdzielni kierowanymi do Zarządu Spółdzielni w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz z faktem, iż z dniem 07 października 2022 r na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych zostanie uchylony art. 90 i art. 90 a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd przedstawia Państwu wykładnię prawną obowiązujących w tym zakresie.

czytaj dalej

PRZETARG Nr 24

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie : Dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z systemem zdalnego odczytu oraz transmisją danych do portalu internetowego....

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 02/09/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” informuje, że w dniu 20.09.2022r. (wtorek) wykonywane będą czynności związane z uzupełnianiem wody w instalacji c.o. oraz uruchomieniem ogrzewania we wszystkich budynkach Spółdzielni.

Zauważone wycieki na instalacji prosimy zgłaszać telefonicznie konserwatorom bądź do Działu Technicznego Spółdzielni.

czytaj dalej

PRZETARG Nr 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :  Pomiary rezystancji uziomów i ciągłość instalacji odgromowej w budynkach                            Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją...

czytaj dalej

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl