Archiwum

KOMUNIKAT Nr 02/12/2018

Informujemy, iż w dniu 24-12-2018 r. Spółdzielnia będzie nieczynna. W dniu 31-12-2018 Spółdzielnia czynna w godzinach: 9:30 -14:00

Zarząd SM

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 01/12/2018

Informujemy, iż uchwała nr 35/XI/2018 i 36/XI/2018 z dnia 26 listopada br. zostały zatwierdzone nowe regulaminy rozliczania kosztów centralnego ogrzewania (c.o.) i  rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w zasobach Spółdzielni. Z dniem...

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 03/11/2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” realizując zobowiązanie złożone na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni oraz wniosek z zebrania mieszkańców bloków Konopczyńskiego 7, 7A,  informuje, iż w dniu 15 listopada br. Aktem Notarialnym...

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 02/11/2018

Szanowni Mieszkańcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” przekazuje harmonogram na 3 (ostatni) termin badania szczelności instalacji gazowej (dotyczy lokali które nie wykonały przeglądów w poprzednich 2 terminach):     Telefon do wykonującego...

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 01/11/2018

Informujemy, iż Urząd Miasta Krakowa zgodnie z Uchwałą Rady Miasta ogłosił  przystąpienie do sporządzenia nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Studium to podstawowy dokument planistyczny miasta. Ostatnia zmiana studium...

czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 05/10/2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” pragnie podziękować Mieszkańcom bloków przy ul. Konopczyńskiego 7 i 7A  za udział w zebraniu w dniu 18.10.2018 r.. Zebranie Mieszkańców w/w bloków zaopiniowało pozytywnie ( 27 głosów za przy 2...

czytaj dalej

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl